torsdag 21 april 2016

Ord från min syster

Ord från min Syster Sara Casten Carlberg Att skapa magisk stämning måste kanske innebära Att helt och hållet lita på musiken Bli ett instrument! Tyst Blunda. Musiken är sig själv nog Vem är den konstnären? En Garbo innan talfilmen En enkelt tack och en bugning blir större än alla ord i världen Det jag upplevde igår när jag tittade på filmen var en stor njutning, en stark konstupplevelse Du var inte du. Du var musiken Du var flöjtens toner Toner som lindade, steg högt mot, sjönk om, tog tag i akustiken och famnade hela kyrkorummet Varje ton vibrerande av kraft Så satte du dig ned vid pianot och överraskade Med lätta fingrar Improviserade du Koncentrerad och innerlig Med Nerböjt huvud i skuggan Viskade och Smekte du Toner! Sången strömmade Stadig och Trovärdig Jag lutar mig mot rösten Litar på musiken Och sluter ögonen Tack Malin!